De Bleekweide Kempen - Hulpfonds

Iedereen moet zich vrij kunnen voelen om stappen te zetten naar De Bleekweide, en uit ervaring weten we dat dat financieel niet voor iedereen evident is. Via de oprichting van een hulpfonds maken we therapie mogelijk voor kinderen en jongeren waarvan het gezin niet de financiële mogelijkheden heeft.

 

vzw Het Nest beheert het hulpfonds van De Bleekweide Kempen. Als u het hulpfonds wil steunen dan kan u bijdragen op BE30 7360 3134 5111.

 

De Bleekweide Kempen - Hulpfonds

Aanmelden kan via 014.89.31.03.