De Bleekweide Kempen - Wie zijn wij?

Katelijne Dirx 

 

Bleekweide De Kempen - Katelijne Dirx

 

EEN BUIDELTJE KOSTBAAR ZILVER

 

Ik startte mijn loopbaan in het onderwijs. 22 jaar heb ik met hart en ziel kinderen begeleid. Ik streefde ernaar om elk kind zijn eigenste plekje, zijn uniekheid te laten ontdekken in de ganse klasgroep. En zo samen in een klimaat van veiligheid, vriendschap en vertrouwen te leren, elkaars eigenheid te waarderen, samen te werken, te ontdekken, op te lossen. Ik verdiepte me in het thema 'sociale vaardigheden' en zette dit om in de klas- en schoolpraktijk.

 

Zo is gaandeweg mijn interesse gegroeid in het intensiever begeleiden van kinderen, jongeren met specifieke moeilijkheden. Ik volgde een vierjarige therapieopleiding aan de Educatieve Academie te Berchem en studeerde af als psychotherapeut in 2008.

 

Aansluitend startte ik een privé-praktijk op voornamelijk gericht op lagere schoolkinderen en jongeren rond aanmeldings-problematieken als pestproblemen, laag zelfbeeld, psychosociale weerbaarheid, perfectionisme, psychosomatische klachten, verlieservaring, gekwetste kinderen en loyaliteitsconflicten.

  

Later volgde ik een tweejarige opleiding als verliescounseler bij De Bleekweide in Gent, waar ik in de periode 2014-2016 werkzaam was als psychotherapeut.

 

In mijn werk vertrek ik vanuit een groot respect voor kinderen en jongeren, hun beleving, hun unieke verhaal, hun grote en kleine noden. Ik benader hen op een positieve manier en help hen om zicht en greep te krijgen op hun gevoelens, hun gedachten en interacties. Ik begeleid hen om hun beperkingen te leren exploreren en help hen bij het voor zichzelf ontdekken van oplossingen. 

Annemie Van den Bergh 

 

Bleekweide Kempen - Annemie Van den Bergh

 

 

 

Ik ben Annemie Van den Bergh en volgde de opleiding psychologie aan de hogeschool. Tijdens mijn werk kwam ik mensen tegen die vastgelopen waren op oude emotionele pijnlijke plekken. Ik ging op zoek naar antwoorden. Wat doe je ermee? Hoe ga je ermee om? Doorheen de opleidingen heen werden de antwoorden steeds duidelijker.

 

Ik volgde de opleiding tot rouwconsulent voor volwassenen. Daarna volgde ik een opleiding bij Lut Celie, over het begeleiden van kinderen met emotionele pijn. Het is aan deze visie en manier van werken om kinderen te begeleiden dat ik mijn hart verloren heb.

 

Op hetzelfde moment volgde ik te Brugge een opleiding tot kinderyoga docent volgens de methode van Helen Purperhart. Nog een mooie aanvulling en verrijking was de opleiding kunstzinnig werken met drama, beweging en dans alsook de opleiding tot kindertolk.

 

Dit alles maakt dat ik kan inspelen op de noden van de ouders, het kind en de school. Samen gaan we op stap, kijken we welke stappen er nodig zijn om terug in beweging te komen. Dit kan zijn vanuit het creatieve, via drama, beweging, opstellingen, spel of relaxatie tot het voeren van een gesprek. Dit kan gegoten zijn in een groepsactiviteit of individueel zijn.  

 

Ik ben zelf moeder van vier zonen, waar ik door de drukte heen, volop van geniet.