De Bleekweide Kempen - Wie zijn wij?

Katelijne Dirx - Annemie Van den Bergh - Dorien Coeckelbergs - Hanne Van Eynde - Leen Eeman - Greet Van der Heyden

 

 

Katelijne Dirx 

 

EEN BUIDELTJE KOSTBAAR ZILVER

 

Ik startte mijn loopbaan in het onderwijs. 22 jaar heb ik met hart en ziel kinderen begeleid. Ik streefde ernaar om elk kind zijn eigenste plekje, zijn uniekheid te laten ontdekken in de ganse klasgroep. En zo samen in een klimaat van veiligheid, vriendschap en vertrouwen te leren, elkaars eigenheid te waarderen, samen te werken, te ontdekken, op te lossen. Ik verdiepte me in het thema 'sociale vaardigheden' en zette dit om in de klas- en schoolpraktijk.

 

Zo is gaandeweg mijn interesse gegroeid in het intensiever begeleiden van kinderen, jongeren met specifieke moeilijkheden. Ik volgde een vierjarige therapieopleiding aan de Educatieve Academie te Berchem en studeerde af als psychotherapeut in 2008.

 

Aansluitend startte ik een privé-praktijk op voornamelijk gericht op lagere schoolkinderen en jongeren rond aanmeldings-problematieken als pestproblemen, laag zelfbeeld, psychosociale weerbaarheid, perfectionisme, psychosomatische klachten, verlieservaring, gekwetste kinderen en loyaliteitsconflicten.

 

Later volgde ik een tweejarige opleiding als verliescounseler bij De Bleekweide in Gent, waar ik in de periode 2014-2016 werkzaam was als psychotherapeut.

 

In mijn werk vertrek ik vanuit een groot respect voor kinderen en jongeren, hun beleving, hun unieke verhaal, hun grote en kleine noden. Ik benader hen op een positieve manier en help hen om zicht en greep te krijgen op hun gevoelens, hun gedachten en interacties. Ik begeleid hen om hun beperkingen te leren exploreren en help hen bij het voor zichzelf ontdekken van oplossingen. 


 


Dorien Coeckelbergs

 

Ik ben Dorien Coeckelbergs, gelukkig getrouwd en ploetermoeder van 3 schatten van kinderen. In 2008 ben ik afgestuurd als klinisch psycholoog aan de KU Leuven. Na een omzwerving van een kleine 10 jaar binnen de FOD Justitie, ben ik teruggekeerd naar mijn eerste liefde: mensen begeleiden.

 

Jullie begeleiden door samen op pad te gaan; een luisterend oor bieden, vanuit een oprechte interesse en een open benieuwdheid, zonder oordeel; een warme verbinding aangaan waarbij geborgenheid en veiligheid centraal staan. Doorheen de jaren heb ik een specialisatie opgebouwd bij kinderen, jongeren en volwassenen rond zichtbaar en onzichtbaar trauma, rouw en verlies (dood, scheiding, pesten, zelfmoordgedachten, automutilatie, verlies van zelfbeeld of zelfvertrouwen, verlies van positieve energie, …). Ook kinderen en jongeren met andere problematieken zijn uiteraard heel erg welkom (gedragsproblemen, hoogsensitiviteit, angsten, genderproblemen, …).

 

In het gezellige en warme nest dat de Bleekweide biedt, gaan we samen op zoek naar een taal die bij jou past. Een taal waarmee je jouw gedachten, gevoelens en emoties naar buiten kan brengen. Soms zijn ze makkelijk te grijpen, soms zijn ze helemaal verstrengeld of liggen ze diep verborgen. Het belangrijkste is dat we het samen doen, met het grootste respect voor jouw tempo en jouw manier van ‘zijn’. Want jij bent en blijft kapitein van jouw schip.

 

Ik werk op donderdagen (9u-17u) in de Bleekweide met kinderen (vanaf 7 jaar), jongeren en jongvolwassenen. Wees welgekomen!

 

 


Leen Eeman

 

Ik ben Leen. Geboren, opgegroeid en wonende in Geel, de ‘barmhartige stede’ in de Kempen. Ik sta sprankelend, enthousiast, nieuwsgierig, zoekend en ontdekkend in het leven. Ik ben getrouwd en trotse mama van drie prachtige kinderen, die mijn wereld verruimen en me regelmatig tot mooie inzichten laten komen. Sinds mijn jeugd staat contact, spel en zorgen voor kinderen en jongeren in mijn leven centraal.

 

Gestart met babysitten, vervolgens geëngageerd leiding van Akabe, scouts voor kinderen en jongeren met bijzondere noden, en studeerde vervolgens af als Orthopedagoog aan de Hogeschool Limburg. Ik werkte enkele jaren in het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand in Lummen en maakte in 2010 de overstap naar het OPZ in Geel waar ik tot op heden met veel enthousiasme en zorg op de K-dienst jongeren, leefgroep Kids werk als pedagogisch begeleidster.

 

Iedereen is uniek en volgt zijn eigen, bijzondere levenspad. Zo heeft mijn pad me enkele jaren geleden gebracht in de Bleekweide in Gent, waar ik tot op heden de opleiding ‘Integratieve rouw en verlies counselor voor kinderen en jongeren’ volg. Als je kind in begeleiding komt, wandel ik even mee op hun pad wanneer ze de weg kwijt zijn, wanneer ze niet meer weten welke richting ze uit willen of wanneer de weg erg hobbelig is (geweest) en dit nog steeds zijn sporen nalaat.

 

Kinderen en jongeren komen in aanraking met verschillende thema’s waarover ze moeilijk of niet kunnen praten: scheiding, verlies door de dood, pestgedrag op school, leerproblemen, interpersoonlijke kwetsbaarheid, existentiële vragen, ... Ze kroppen vaak hun gedachten en gevoelens onbewust op en dit uit zich na verloop van tijd wel eens in explosief, ontregeld of internaliserend gedrag. Het is mijn doel om je kind te ondersteunen en te begeleiden bij deze moeilijke thema’s in het leven. Het is samen met hen op zoek gaan naar wat diep van binnen vast zit, welke zorgen en onverwerkte pijn er in hun ‘gevoelsvat’ zit. En dit alles te laten bestaan, leren veruiterlijken en verwerken.

 

Annemie Van den Bergh 

 

Ik ben Annemie Van den Bergh en volgde de opleiding psychologie aan de hogeschool. Tijdens  mijn werk kwam ik mensen tegen die vastgelopen waren op oude emotionele pijnlijke plekken. Ik ging op zoek naar antwoorden. Wat doe je ermee? Hoe ga je er mee om? Doorheen de opleidingen werden de antwoorden steeds duidelijker.

 

Ik volgde de opleiding tot rouwconsulent voor volwassenen. Daarna de opleiding bij Lut Celie, het begeleiden van kinderen met emotionele pijn. Daar heb ik mijn hart verloren aan visie en werking om kinderen te begeleiden.  Afscheid/verlies in de brede zin, kan een berg emoties teweeg brengen, alsook fysieke veranderingen of minder zichtbare innerlijke processen activeren. Verlies, rouw is voor iedereen anders, het kan leegte doen ontstaan, chaos, paniek, vastbijten in je werk, dwangmatig doorgaan en sterk zijn.

 

De opleiding kunstzinnig werken met drama, beweging en dans alsook de opleiding tot kinderyoga-docent, kindertolk waren zeer zinvolle aanvullingen. In deze laatste opleiding staat het spiegelen zeer centraal. Welke spiegel houden onze kinderen voor. Ik heb de laatste jaren ook ervaren hoe dieren en natuur kunnen spiegelen. De opleiding tot Integratieve psychotherapeut verlies, rouw en trauma was de kers op de taart waar alles samen viel.

 

Ik geloof in de natuurlijke processen in elk mens. Ik geloof in mogelijkheden, in waarden vanuit je hart eerder dan het denken vanuit problemen/stoornissen. Ik sta graag mensen bij om meer authentiek te worden en te zijn, te leven vanuit hun hart, er te zijn als een mooi natuurlijk wezen met natuurlijke reactie, met gevoel en met lichamelijke signalen die je iets willen vertellen. Mensen leren te leven met hun verdriet, mensen leren leven net zoals je zou willen, meer in je kracht te staan. En van dit alles te genieten en dankbaar te zijn voor wat was, voor wat is, …

 

Vanuit deze beweegredenen en veilig voelen gaan we samen stilstaan bij wat er nodig is om terug in beweging te komen.


 


Hanne Van Eynde 

 

Ik ben Hanne Van Eynde. Ik volgde mijn opleiding tot klinisch psycholoog aan de KU Leuven, waarna ik aan de slag ging bij Cirkant vzw. Hier ben ik nog steeds werkzaam als contextbegeleidster en procesbegeleidster in de positieve heroriëntering. De kernfocus van mijn werk ligt op het leren greep krijgen op gedachten en gevoelens waar je op vastloopt, die je pijn doen of voorkomen dat je jezelf kan zijn. De patronen halen we door een filter, waardoor de krachten en mooie boodschappen overblijven. Zo komen mensen in proces, komt er weer beweging. Het is een manier om de bewustwording te kunnen doorvoelen van “waarom doe ik wat ik doe, denk ik wat ik denk en voel ik wat ik voel”. Dit biedt de mogelijkheid om stil te staan en te luisteren naar jouw lichaam en hart. Kortom: het in verbinding komen met... .

 

Ik volgde de vorming positieve heroriëntering bij Ligand om me volledig te laten onderdompelen in deze levensvisie. Verder volg ik momenteel de vierjarige therapieopleiding interactionele vormgeving aan de Educatieve Academie.

 

Ik geloof oprecht in helen op je eigen tempo. In rust en tijd nemen, bij jezelf blijven, dingen (los)laten en (ver)zorgen, leren om meer in je kracht te staan. Deze bouwstenen vormen mijn fundering, het geeft mij grond onder mijn voeten. Ik trek deze visie dan ook met een warm hart door in mijn gesprekken binnen vzw Het Nest.

 

In de veilige omgeving van Het Nest mag je zoeken en ontdekken, rusten, botsen, groeien, opstaan. Ik sta je graag bij in de tocht naar het zoeken en zijn van je authentieke zelf, naar ruimte maken voor rouw en verlies, naar de ‘knopen’ en ballast in jouw leven, naar verdieping, naar energiebronnen en krachten, naar het vervolg van jouw levenspad. We kunnen samen op zoek gaan naar hoe jouw verdriet er mag zijn en hoe je dit een plekje in jouw leven kan geven. Jij bepaalt het tempo om stukjes van jouw verhaal dieper te voelen en te bekijken. Weet dat je dit niet alleen hoeft te doen, ik ondersteun je graag in jouw proces.

 

 


Greet Van der Heyden - Leercoach

 

Mijn naam is Greet Van der Heyden. Tijdens de weekdagen ben ik taalcoach in verschillende secundaire scholen van Turnhout, geef ik les aan anderstalige nieuwkomers en ben ik leercoach in Het Nest van de Bleekweide Kempen. Tijdens het weekend vertoef ik graag dicht bij mijn familie en vrienden. Ik ben altijd te vinden voor een toer op de fiets, voor een wandeltocht of met een goed boek.

 

Door mijn ervaring vanuit het onderwijs ben ik mij gaan verdiepen in brede onderwijsleerprocessen. Ik volgde een masteropleiding Educatieve studies aan de KU Leuven en ik rondde recent mijn opleiding als Leercoach af. Deze theoretische kennis zet ik graag in de praktijk om en wil ik jongeren mee ondersteunen zodat zij terug grip krijgen op hun eigen leerproces.

 

Als leercoach ben ik oprecht nieuwsgierig, luister ik naar wat er omgaat in de jongere en hoe de jongere het leren ervaart. Ik stel vertrouwen in het leerpotentieel en kijk op een positieve manier naar het leervermogen en de belemmeringen van de jongere. Samen met de jongere ga ik op zoek naar de juiste leerstrategieën en studiemethoden. We reflecteren over de resultaten van de gestelde doelen. Zo kan een jongere groeien en terug zin in leren krijgen.

 

Voor ouders kan ik als leercoach ook betekenis hebben. Zit u met vragen over hoe u zelf uw zoon of dochter kan ondersteunen? Of wil u graag weten of uw kind de beste studiekeuze heeft gemaakt en welke mogelijkheden er in het onderwijs allemaal zijn? Ook daarin kan ik ondersteunen.

 

Voel je welkom om contact op te nemen voor jouw zoon of dochter om een traject leercoaching op dinsdagavond of vrijdagavond op te starten.

 

 


Aanmelden kan via 014.89.31.03.