De Bleekweide Kempen - Wie zijn wij?

Katelijne Dirx - Annemie Van den Bergh - Gudrum Goossens - Anke Van Looveren

 

Katelijne Dirx 

 

EEN BUIDELTJE KOSTBAAR ZILVER

 

Ik startte mijn loopbaan in het onderwijs. 22 jaar heb ik met hart en ziel kinderen begeleid. Ik streefde ernaar om elk kind zijn eigenste plekje, zijn uniekheid te laten ontdekken in de ganse klasgroep. En zo samen in een klimaat van veiligheid, vriendschap en vertrouwen te leren, elkaars eigenheid te waarderen, samen te werken, te ontdekken, op te lossen. Ik verdiepte me in het thema 'sociale vaardigheden' en zette dit om in de klas- en schoolpraktijk.

 

Zo is gaandeweg mijn interesse gegroeid in het intensiever begeleiden van kinderen, jongeren met specifieke moeilijkheden. Ik volgde een vierjarige therapieopleiding aan de Educatieve Academie te Berchem en studeerde af als psychotherapeut in 2008.

 

Aansluitend startte ik een privé-praktijk op voornamelijk gericht op lagere schoolkinderen en jongeren rond aanmeldings-problematieken als pestproblemen, laag zelfbeeld, psychosociale weerbaarheid, perfectionisme, psychosomatische klachten, verlieservaring, gekwetste kinderen en loyaliteitsconflicten.

 

Later volgde ik een tweejarige opleiding als verliescounseler bij De Bleekweide in Gent, waar ik in de periode 2014-2016 werkzaam was als psychotherapeut.

 

In mijn werk vertrek ik vanuit een groot respect voor kinderen en jongeren, hun beleving, hun unieke verhaal, hun grote en kleine noden. Ik benader hen op een positieve manier en help hen om zicht en greep te krijgen op hun gevoelens, hun gedachten en interacties. Ik begeleid hen om hun beperkingen te leren exploreren en help hen bij het voor zichzelf ontdekken van oplossingen.

 

 

Gudrum Goossens 

 

Ik ben Gudrum. Mijn heimat ligt in Olen waar ik samen met mijn man en drie zonen een warm nest tracht uit te bouwen. Ik voel me dankbaar voor het kleine en grote geluk dat ik vandaag de dag ten volle mag beleven, want ook mijn leven liep niet altijd over rozen. Na een woelige jeugd ving ik ergens onderweg de zoektocht aan naar mezelf, een waardevolle weg die ik met verwondering nog elke dag verder bewandel.

 

De tien jaar waarin ik vanuit slachtofferhulp vele kinderen, jongeren en volwassenen mocht bijstaan wiens leven halsoverkop door elkaar werd geschud, en mijn huidige job binnen team Intrafamiliaal Geweld bij CAW De Kempen zijn hierin van grote waarde. Maar het partner worden voor mijn toegewijde echtgenoot, het avontuur van mama worden voor mijn kinderen en de vierjarige opleiding tot psychotherapeute met specialisatie rouw, trauma en verlies zijn tot op heden ongetwijfeld de belangrijkste stapstenen op mijn pad.

 

Mogen aankomen, openbloeien en groeien binnen de veilige cocon van De Bleekweide vormde mij tot de zelfbewuste therapeut die ik vandaag ben. Vanuit mijn integratieve scholing vind ik het belangrijk om steeds aandacht te hebben voor verschillende leeflagen van het menszijn: de gedachten in ons hoofd, het gedrag dat we tonen, lijfelijke emoties en gevoelens in ons hart, de zielenroerselen in onze binnenwereld, de signalen van ons fysieke lichaam, hoe we dit alles zin geven en in verbinding brengen.

 

Misschien kunnen we samen verstillen, balanceren op de golven van het leven en met mildheid je verhaal ontrafelen opdat de energie in jouw lijf en binnenwereld opnieuw vrijuit kan stromen. Het kan pittig zijn, heftig voelen, een ware uitdaging blijken om betekenis te geven aan wat je overkomt. Ik blijf je hierin graag nabij ...

Annemie Van den Bergh 

 

Ik ben Annemie Van den Bergh en volgde de opleiding psychologie aan de hogeschool. Tijdens mijn werk kwam ik mensen tegen die vastgelopen waren op oude emotionele pijnlijke plekken. Ik ging op zoek naar antwoorden. Wat doe je ermee? Hoe ga je ermee om? Doorheen de opleidingen werden de antwoorden steeds duidelijker.

 

Ik volgde de opleiding tot rouwconsulent voor volwassenen. Daarna de opleiding bij Lut Celie, het begeleiden van kinderen met emotionele pijn. Daar heb ik mijn hart verloren aan visie en werking om kinderen te begeleiden. Afscheid/verlies in de brede zin, kan een berg emoties teweeg brengen, alsook fysieke veranderingen of minder zichtbare innerlijke processen activeren. Verlies, rouw is voor iedereen anders, het kan leegte doen ontstaan, chaos, paniek, vastbijten in je werk, dwangmatig doorgaan en sterk zijn.

 

De opleiding kunstzinnig werken met drama, beweging en dans, alsook de opleiding tot kinderyoga-docent, kindertolk waren zeer zinvolle aanvullingen. In deze laatste opleiding staat het spiegelen zeer centraal. Welke spiegel houden onze kinderen voor. Ik heb de laatste jaren ook ervaren hoe dieren en natuur kunnen spiegelen. De opleiding tot Integratieve psychotherapeut verlies, rouw en trauma was de kers op de taart waar alles samen viel.

 

Ik geloof in de natuurlijke processen in elk mens. Ik geloof in mogelijkheden, in waarden vanuit je hart eerder dan het denken vanuit problemen/stoornissen. Ik sta graag mensen bij om meer authentiek te worden en te zijn, te leven vanuit hun hart, er te zijn als een mooi natuurlijk wezen met natuurlijke reactie, met gevoel en met lichamelijke signalen die je iets willen vertellen. Mensen  leren te leven met hun verdriet, mensen leren leven net zoals je zou willen, meer in je kracht staan. En van dit alles te genieten en dankbaar te zijn voor wat was, voor wat is. Vanuit deze beweegredenen en veilig voelen gaan we samen stilstaan bij wat er nodig is om terug in beweging te komen.

 

 

Anke Van Looveren

 

Ik ben Anke Van Looveren. Tijdens mijn opleiding Orthopedagogie liep ik stage in het dagcentrum van vzw Ter Loke en begeleidde ik gedurende enkele jaren kinderen, jongerenen hun gezin. Momenteel werk ik als contextbegeleidster in de Stek, onderdeel van diezelfde vzw. Ik ga samen met jongeren op weg, vanuit een geloof in hun kracht maar ook in de kracht van hun omgeving. Bouwen aan een doordrongen gevoel van ergens bij horen, van onvoorwaardelijke liefde of je verbonden voelen. Ik geloof sterk in de visie dat ‘het helen van de wonden gebeurt in het netwerk, veiligheid zonder heling is slechts tijdelijk’.  Samen kunnen, mogen en durven groeien.

 

Zo durfde ik ook te geloven in mezelf, in mijn eigen groei en schoolde ik mezelf bij. Ik behaalde een postgraduaat diploma ‘Handelingsgericht werken met gezinnen rond opvoeding en gedrag’. Ik volgde cursussen en workshops om jongeren en kinderen beter te begrijpen, om met hen vanuit een hartsverbinding in contact te gaan. Vervolgens leerde ik enkele jaren geleden de Bleekweide kennen, en voelde dat ik graag hun weg wilde bewandelen. Ik behaalde het diploma van integratief verliescounselor voor kinderen en jongeren bij Lut Celie. Ik liep stage bij vzw Het Nest, en mocht ervaren hoe Bleekweide Kempen ontstond. Rust en tijd nemen, voelen in je hart, welkom zijn, alles mag, stilstaan, ademen, (ver)zorgen, loslaten (om te kunnen geven) en dankbaarheid: dingen die ik zelf heb mogen voelen binnen vzw Het Nest.

 

In de Bleekweide Kempen wil ik als verliescounselor graag op weg gaan met kinderen en jongeren. Ik geloof enorm in de aanwezige krachten en talenten bij kinderen en jongeren. Soms zijn deze echter verborgen onder pijn of verlies. Wat willen kinderen en jongeren ons eigenlijk vertellen? Samen zoeken naar hun taal, zodat ze kunnen aarden, kunnen voelen en doorleven. Zodat ook zij een weg kunnen bewandelen, een weg naar hun authentieke zelf …

 

Ik ben zelf ook een jonge mama van twee zalige kindjes. Ik vervolg momenteel mijn vierjarenopleiding tot erkende psychotherapeute via de Academie voor Integratieve Psychologie (AIHP).

 

‘Hoewel het ontzettend belangrijk is om jezelf goed te kennen en te begrijpen, is er iets wat nog veel belangrijker is voor een bezield leven: van jezelf houden’ (uit: De moed van imperfectie, Brené Brown)